Detall de Reclamacions i Suggeriments

Reclamaciones y sugerencias - Reclamaciones - Servicios centro documentación

Reclamacions, queixes i suggeriments relatius als servicis prestats pel Centre de Documentació i Publicacions d'Aena (CDP)

Servici de presentació de reclamacions, queixes i suggeriments relatius als servicis del Centre de Documentació i Publicacions d'Aena (CDP). A través d'este centre de documentació d'Aena, es podran gestionar els servicis d'assessorament especialitzat i col·laboració, i també l'edició, la distribució i la venda de publicacions.

Servici d'Assessorament Especialitzat i Col·laboració

Els usuaris, unitats o centres d'Aena o organismes externs, podran sol·licitar al Centre de Documentació i Publicacions la consulta de la documentació tècnica o informació relativa a l'entorn aeronàutic que siga del seu interés, i el centre els haurà de donar una resposta sobre les vies per a obtindre la informació.

Per a això disposen de diferents vies d'accés: telèfon, correu electrònic, intranets d'Aena, correu ordinari o fax, transmissió des d'un altre centre o departament, o de manera personal en el CDP.

Servici de venda de Publicacions

Els usuaris podran adquirir els exemplars que vullguen del catàleg ofert pel Centre de Documentació i Publicacions.

Les vendes es faran a través de la pàgina Web d'Aena.

El ciutadà podrà interposar una reclamació, queixa o suggeriment amb l'enviament del formulari descarregable a través de les vies següents:

Correu electrònic: a l'adreça documentacion@aena.es.

Correu postal: amb l'enviament del formulari descarregable a l'adreça postal següent

Aena
Centre de Documentació i Publicacions
C/ Peonías, 12
Edifici Piovera Azul
28042 Madrid
Tel.: 913 212 767 / 913 212 919
Fax: 913 212 906

Reclamaciones y sugerencias - Reclamaciones - Servicios centro documentación - Procedimientos

Procediments

Servicis prestats pel CDP

Descàrregues

Pot descarregar des d'ací les aplicacions necessàries per a llegir estos documents