Detall de Reclamacions i Suggeriments

Reclamaciones y sugerencias - Reclamaciones - Empleo

Reclamacions relatius als processos de selecció de personal

A través d'este servici es recullen i atenen les reclamacions relacionades amb els processos de selecció de personal.

Per a poder presentar una reclamació relacionada amb alguna de les convocatòries de selecció externa en què vosté estiga participant, haurà d'omplir el formulari de reclamacions, en forma i termini, d'acord amb el que establixen les bases de la convocatòria i en les diferents resolucions emeses per la Comissió de Valoració en l'apartat Bases/Doc del Portal d'Ocupació de Aena http://empleo.aena.es

En cas que la seua reclamació no estiga relacionada amb cap de les convocatòries de selecció, però sí que estiga relacionada amb l'àrea de selecció, s'haurà de dirigir per correu electrònic a les adreces següents:

Servicios disponibles - Ciudadanos - Canal de denuncias - Procedimientos

Procediments

Selecció de personal

Descàrregues

Pot descarregar des d'ací les aplicacions necessàries per a llegir estos documents