Normativa aplicable

Reclamaciones - Normativa aplicable - Sección principal

Sol·licitud de la restitució, reparació o indemnització per la percepció d'un servici insatisfactori facilitat per Aena Aeropuertos.

Reclamació: Sol·licitud de la restitució, reparació indemnització per la percepció d'un servici insatisfactori facilitat per Aena Aeropuertos.

Queixa: Mostra de disconformitat per la percepció d'un servici insatisfactori facilitat per Aena Aeropuertos.

Suggeriment: Iniciativa per a millorar la prestació dels servicis d'Aena Aeropuertos.

Recursos: Informació i formularis per a la iniciació de Recursos en via administrativa.

Veure normativa

Reclamaciones - Normativa aplicable - Otros datos de interés

Servicis disponibles

Serveis posats a la disposició dels diferents grups d'interès d'Aena per a la tramitació dels procediments administratius de dret públic.