Detalle do servizo

Servicios disponibles - Ciudadanos - Ley de transparencia - Solicitud de información pública

Solicitude de información pública

Servizo que facilita ao cidadán o acceso e solicitude da información pública, que garante, deste xeito, a transparencia da nosa actividade

O dereito á información pública está regulado pola Lei 19/2013 de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, do 9 de decembro.

A transparencia constitúe un factor esencial de credibilidade, confianza e reputación, que ten un indubidable valor para a organización e grupos de interese, ademais contribúe a estimular e reforzar a nosa Política de Responsabilidade Corporativa.

En cumprimento da citada Lei 19/2013, na sección de Responsabilidade corporativa e transparencia publícase de forma periódica e actualizada a información institucional e financeira, relevante para garantir os principios de transparencia da nosa actividade.

Servicios disponibles - Ciudadanos - Ley de transparencia - Procedimientos

Procedementos

Lei de transparencia

Descargas

Pode descargar dende aquí as aplicacións necesarias para ler estes documentos