Detalle de Reclamacións e Suxestións

Reclamaciones y sugerencias - Reclamaciones - Empleo

Reclamacións relativas aos procesos de selección externa de persoal

A través deste servizo recóllense e aténdense as reclamacións relacionadas cos procesos de selección de persoal.

Para poder presentar unha reclamación relacionada con algunha das Convocatorias de selección externa na que vostede estea a participar, deberá cubrir o formulario de reclamacións, en forma e prazo, de acordo co establecido nas Bases da Convocatoria e nas diferentes resolucións emitidas pola Comisión de Valoración no apartado Bases/Doc. do Portal de Emprego de Aena http://empleo.aena.es

En caso de que a súa reclamación non estea relacionada con algunha das Convocatorias de Selección, pero si estea relacionada coa área de selección, deberá dirixirse a través de correo electrónico aos seguintes enderezos:

Servicios disponibles - Ciudadanos - Canal de denuncias - Procedimientos

Procedementos

Selección de persoal

Descargas

Pode descargar dende aquí as aplicacións necesarias para ler estes documentos