Detalle de Reclamacións e Suxestións

Reclamaciones y sugerencias - Reclamaciones - Medio ambiente

Queixas e suxestións relativas ao medio aeroportuario

A través deste servizo recóllense e atenden as suxestións e as queixas relacionadas co medio dos cidadáns que se sintan afectados pola actividade aeronáutica no ámbito dos aeroportos da rede de Aena.

O dereito á información ambiental está regulado pola Lei 27/2006, do 18 de xullo, pola que se regulan os dereitos de acceso á información, de participación pública e de acceso á xustiza en materia de ambiente.

A través do Portal de Servizos Telemáticos de Aena é posible a presentación de reclamacións, queixas ou suxestións motivadas polos efectos ambientais xerados pola actividade aeronáutica nos municipios do ámbito aeroportuario, tanto a través do acceso telemático (con certificado dixital), como a través do formulario descargable, enviándoo, unha vez completo, en papel ao seguinte enderezo postal:

Contacto

Unidade responsable:
Enderezo de Planificación e Medio
División de Calidade, Excelencia e Innovación
Enderezo postal:
C/ Peonías, 12 28042 Madrid

No caso de que queira enviar a súa reclamación, queixa ou suxestión mediante correo electrónico pode facelo a través da Oficina de Atención Ambiental de Aena.

Reclamaciones y sugerencias - Reclamaciones - Medio ambiente - Procedimientos

Procedementos

Descargas

Pode descargar dende aquí as aplicacións necesarias para ler estes documentos