Normativa aplicable

Reclamaciones - Normativa aplicable - Sección principal

Solicitude da restitución, reparación ou indemnización pola percepción dun servizo insatisfactorio facilitado por Aena.

Reclamación: Solicitude da restitución, reparación indemnización pola percepción dun servizo insatisfactorio facilitado por Aena Aeropuertos.

Queixa: Mostra de desconformidade pola percepción dun servizo insatisfactorio facilitado por Aena Aeropuertos.

Suxestión: Iniciativa para mellorar a prestación dos servizos de Aena Aeropuertos.

Recursos: Información e formularios para a iniciación de Recursos en vía administrativa.

Ver normativa

Reclamaciones - Normativa aplicable - Otros datos de interés

Servizos dispoñibles

Servizos postos a disposición dos diferentes grupos de interese de Aena para a tramitación dos procedementos administrativos de dereito público.