Zerbitzuaren xehetasunak

Servicios disponibles - Operadores - Gestión de derechos aeroportuarios - Emisión de tarjetas de seguridad

Segurtasun txartelen igorpena

Aireportu eremuan jarduten diren pertsonentzako/ibilgailuentzako akreditazioen/baimenen igorpena.

AIREPORTUKO AKREDITAZIO PERTSONALAK

Zerbitzu-eremua

Aireportuko akreditazio pertsonala: lan jarduera aireportu eremuan egiten duten pertsonentzat ezartzen da.

Prozeduraren unitate arduraduna Aireportuko Operazio, Segurtasun eta Zerbitzuen Zuzendaritza da, igorpena aireportu bakoitzeko Aireportuko Segurtasun Bulegoak egiten du, Madril Barajasko eta Bartzelonako aireportuetan izan ezik; horietan, SAETA eta BAC bulegoak arduratzen dira horretaz, hurrenez hurren. Aireportu bakoitzak bere akreditazioak kudeatzen ditu, eta akreditazio bakoitzak eman den aireporturako baino ez du balio.

Akreditazioa eskatu zuen interesdunak edo enpresaren arduradunak, akreditazioa galduz gero, berehala eman behar dio horren berri aireportuko Segurtasun Bulegoari (Madril Barajasko eta Bartzelonako aireportuetan, berriz, SAETA eta BAC bulegoei, hurrenez hurren).

Akreditazioa prestatzearen kostua erabiltzailearen enpresak ordaindu behar du.

Akreditazioek baimendutako guneetara sartzeko eta bertan egoteko baimena ematen dute. Gune horiek kolore kodearen bidez finkatuta daude eta, hala badagokio, inprimatuta duten letraren bidez. Debekatuta dago baimendutakoez bestelako guneetan sartzea eta/edo egotea.

Akreditazio bat igortzeak erabiltzailea akreditazio hori behar bezala erabiltzera behartzen du, baita hura erabiltzeko arauak eta eskaera formularioan ezarritako xedapen guztiak onartu eta betetzera ere.

Zerbitzuaren eskatzaileak

Eskabidea aireportuarekin kontratua duen enpresaren/entitatearen ordezkari gisa onartutakoak egin beharko du, eta haren ardura izango da aurkeztutako datuak egiazkoak izatea. Horretarako, dagokion eskaera formularioa behar bezala beteta eta sinatuta aurkeztuko du, formularioan eskatutako datuak eta agiriak helaraziz.

Enpresaren/entitatearen ordezkari akreditatuak, akreditazioak eskatzean, akreditazioak erabiltzeko arauak eta formularioan ezarritako xedapen guztiak onartzeko, betetzeko eta akreditazioen erabiltzaileei betearazteko berariazko konpromisoa hartzen du, eta bere gain hartzen ditu horiek ez betetzearen ondoriozko erantzukizunak.

IBILGAILUAK SARTZEKO BAIMENAK

Zerbitzu-eremua

Ibilgailuaren baimena: eremu aeronautikora sartu behar duten ibilgailuentzat ezartzen da, baimendu zaien jarduera behar bezala garatu ahal izan dezaten.

Prozeduraren unitate arduraduna Aireportuko Operazio, Segurtasun eta Zerbitzuen Zuzendaritza da, igorpena aireportu bakoitzeko Aireportuko Segurtasun Bulegoak egiten du, Madril Barajasko eta Bartzelonako aireportuetan izan ezik; horietan, SAETA eta BAC bulegoak arduratzen dira horretaz, hurrenez hurren. Aireportu bakoitzak bere baimenak kudeatzen ditu, eta baimen bakoitzak eman den aireporturako baino ez du balio.

Baimena eskatu zuen interesdunak edo enpresaren arduradunak, baimena eman behar dio horren berri aireportuko Segurtasun Bulegoari (Madril Barajasko eta Bartzelonako aireportuetan, berriz, SAETA eta BAC bulegoei, hurrenez hurren).

Baimena prestatzearen kostua erabiltzailearen enpresak ordaindu behar du.

Ibilgailuen baimenek baimendutako guneetara sartzeko eta bertan egoteko baimena ematen dute. Gune horiek kolore kodearen bidez finkatuta daude eta, hala badagokio, inprimatuta duten letraren bidez. Debekatuta dago baimendutakoez bestelako guneetan sartzea eta/edo egotea.

Baimen bat igortzeak erabiltzailea baimen hori behar bezala erabiltzera behartzen du, baita hura erabiltzeko arauak eta eskaera formularioan ezarritako xedapen guztiak onartu eta betetzera ere.

Zerbitzuaren eskatzaileak

Eskabidea aireportuarekin kontratua duen enpresaren/entitatearen ordezkari gisa onartutakoak egin beharko du, eta haren ardura izango da aurkeztutako datuak egiazkoak izatea. Horretarako, dagokion eskaera formularioa behar bezala beteta eta sinatuta aurkeztuko du, formularioan eskatutako datuak eta agiriak helaraziz.

Enpresaren/entitatearen ordezkari akreditatuak, baimenak eskatzean, baimenak erabiltzeko arauak eta formularioan ezarritako xedapen guztiak onartzeko, betetzeko eta baimenen erabiltzaileei betearazteko berariazko konpromisoa hartzen du, eta bere gain hartzen ditu horiek ez betetzearen ondoriozko erantzukizunak.

Kontaktua

Unitate arduraduna:
Aireportuko Zuzendaritza