Zerbitzuaren xehetasuna

Zerbitzuak - Operadoreak - Aireportuko eskubideen kudeaketa - Plataforman gidatzeko baimenak

Tokira ohitzea eta aireportutan gidatzeko baimenak

Konpainiek plataforman gidatzeko baimenak (PGB) izapidetzen dituzte aireportu guneko eremu mugatuan etenik gabe gidatzen dutenentzat.

Tokira ohitzea

Kasu hauetan, tokira ohitzea frogatzen duen erregistroa aurkeztu beharko da:

  • Eskaera berriak aireportuko akreditazioetarako eta aireportuetan gidatzeko baimenetarako.
  • Aireportuko akreditazioak eta aireportuko gidabaimenak berritzea 3 hilabete baino gehiago jarduerarik gabe egon ondoren: berriz ere tokira ohitze osoa jaso beharko da (fitxak + ohitzeko praktikak + komunikazio-praktikak, hala badagokio). Ohitze hori egon litezkeen aldaketak edo berrikuntzak ezagutzeko egiten da.

Prestakuntza hori berritzeko beharra langile orori ere aplikatuko zaio, baldin eta, bere akreditazioa edo baimena indarrean izanik, 3 hilabete baino gehiago igaro baditu lan egin gabe, baja mediko, eszedentzia edo antzeko baimen baten ondorioz.

Hiru hilabete baino gutxiagoko jarduerarik gabeko berritzeen kasuan eta baliozkotzeko baldintzak betetzen dituzten langileek ez dute tokira ohitzeko erregistroa aurkeztu beharko.

Aireportutan gidatzeko baimenak

Zerbitzu-eremua

Operazio Segurtasuneko Zona Aeronautikoan (ZASO) etenik gabe gidatzen duten guztiek aireportuetan gidatzeko baimena izan beharko dute (aurrerantzean, PCA).

PCA agiri pertsonala eta besterenezina da, eta, aireportuko akreditazioarekin eta NANarekin batera, interesduna identifikatzeko balio du.

Hiru PCA mota daude, gidatzeko baimena ematen den aireportu guneen arabera, eta frekuentzia aeronautikoen erabilera gaitu ala ez:

  • PCP: ZASO osoan gidatzeko baimena, maniobren eremuan eta haietan ibiltzeko frekuentzia aeronautikoak erabili behar diren eremuetan izan ezik.
  • PCP-COM: ZASO osoan gidatzeko eta frekuentzia aeronautikoak erabiltzeko baimena, maniobren eremuan izan ezik.
  • PCP-AM: ZASO osoan gidatzeko eta frekuentzia aeronautikoak erabiltzeko baimena.

PCA duten guztiek honako hauek izan behar dituzte: ZASOn sartzeko aireportuko akreditazioa, indarrean dagoen B motako gidatzeko baimena edo goragokoa eta konpainia operadoreak emandako gaitasun agiria.

Gainera, PCA bat lortzeko, AESAk onartutako Prestakuntza Erakunde (OFA) batek emandako AVSAF_C ziurtagiria izan behar da, operazio-segurtasunari buruzko beharrezko ezagutzak eta Plataformako Segurtasun Araudia (NSP) egiaztatzen dituena, bai eta aireportuko zuzendaritzak zehaztutako beste ezaupide batzuk ere.

Azkenik, PCA lortu aurretik, beharrezkoa da kasu bakoitzari dagokion tokira ohitzeko prozesua gaindituta izatea, hurrengo paragrafoan jasotako baldintzen arabera. Honako ekintza hauek biltzen ditu:

  • Tokira ohitzeko eta ohitzeko praktikak egiteko fitxak jasotzea, sarbidea eskatzen den eremuaren arabera.
  • Komunikazio-praktikak, PCP-AM eta PCP-COM kasuetan.

Tokira ohitzea frogatzen duen erregistroa aurkeztu beharko da, “tokira ohitzea” atalean zehaztutako kasuetan.

PCP-COMen kasuan, aurrekoaz gain, edukitzaileak gainditu egin beharko du frekuentzia aeronautikoak erabiltzeko behar den prestakuntza (COM ikastaroa edo baliokidea), eta dagokion tokira ohitzea jaso beharko du. PCP-AMren kasuan, betekizun gehigarriak honako hauek dira: maniobren eremuan ibilgailuak gidatzeko eta frekuentzia aeronautikoak erabiltzeko behar den prestakuntza gainditu izana (CAM ikastaroa edo baliokidea) eta dagokion tokira ohitzea jaso izana.

Plataformara sartzeko aireportuko akreditazioa kentzen bada, automatikoki kenduko da PCA.

Aireportu bakoitzak bere PCAk kudeatzen ditu, eta baimen bakoitzak aireportu-igorlerako baino ez du balio; hala ere, prestakuntza generikoa sareko aireportu guztietarako berdina den arren, tokiko prestakuntza aireportu bakoitzean gainditu behar da aireportuko akreditazioa eta PCA bat lortzeko.

Zerbitzuaren eskatzaileak

Aire-konpainiaren ordezkari gisa jardun dezakeen bakar batek, laguntza edo autolaguntzarako agenteak, aireportuaren emakidadunak edo aireportuko zerbitzu-enpresak egin dezake eskaera, eta emandako datuen egiazkotasuna onartuko du.

Hainbat enpresatan lan egiten duten gidariek eskaera bat aurkeztu beharko dute, eta gidariaren PCA txartel berri bat eman beharko da enpresa bakoitzerako.

PCA ematea, berritzea, kopia eskatzea edo PCAren datuen bestelako edozein aldaketa eska daiteke.

Kontaktua

Unitate arduraduna:
Aireportuko Zuzendaritza

Servicios disponibles - Operadores - Gestión de derechos aeroportuarios - Permisos de conducción en plataforma - Procedimientos

Prozedurak

Deskargak

Hemendik deskarga ditzakezu agiri hauek irakurtzeko behar diren aplikazioak