Sol·licitud d'informació pública

Llei de transparència

Els camps marcats amb un asterisc (*) són obligatoris

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUD D'INFORMACIÓ PÚBLICA
COMUNICACIONS POSTERIORS: Especifiqueu si la resposta a la sol·licitud d'informació, com comunicacions posteriors, la voleu rebre per carta o per correu electrònic.
Mitjançant l’acceptació d’aquest formulari accepto el tractament de les meves dades per a la tramitació de la sol·licitud.
Se us informa que Aena SME, SA (CIF: A86212420, Registre Mercantil de Madrid, volum 28.806, foli 211, secció 8, full M-518648, tel. 913 211 000), com a responsable del tractament, tractarà les dades recollides amb la finalitat d’atendre la vostra sol·licitud d’accés a la informació pública, d’acord amb la Llei 19/2013 de transparència, accés a la informació pública i bon govern. El tractament es basa en una obligació legal. Les dades es conservaran mentre duri la seva tramitació, i també durant el termini en què pugui sorgir una reclamació, i no se cediran les vostres dades a terceres entitats tret d’obligació legal. No estan previstes transferències internacionals. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament i portabilitat mitjançant la tramesa d’una comunicació al correu electrònic ocpd@aena.es, i també a través del Portal de Serveis Telemàtics (https://serviciostelematicos.aena.es). Per a qualsevol dubte, podeu contactar amb el nostre delegat de Protecció de Dades mitjançant el correu electrònic dpd@aena.es. També podeu, en qualsevol moment, presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.