Reclamacións e Suxestións

Servizo a través do cal poderá suxerirnos melloras ou informarnos de calquera insatisfacción polos nosos servizos. A súa contribución é fundamental para a nosa mellora continua.

Reclamacións, queixas e suxestións

Consulte a información e os formularios necesarios para presentar a súa reclamación, queixa ou suxestión.

Listaxe completa

Todos os procedementos para reclamacións, queixas, suxestións e recursos en vía administrativa incluídos neste Portal de Servizos Telemáticos.

Servizos dispoñibles

Servizos postos a disposición dos diferentes grupos de interese de Aena para a tramitación dos procedementos administrativos de dereito público.

Atención telefónica

(+34) 91 321 10 00

Atendémolo as 24 horas do día, todos os días do ano.