Servizos dispoñibles

Servizos postos a disposición dos diferentes grupos de interese de Aena para a tramitación dos procedementos administrativos de dereito público.

Cidadáns

Información e servizos que Aena pon a disposición de todos os cidadáns: información ambiental e protección de datos.

Pasaxeiros e acompañantes

Información e servizos a pasaxeiros ou acompañantes que fan uso das instalacións aeroportuarias.

Operadores, compañías aéreas, clientes comerciais e outros

Información e servizos a operadores, compañías aéreas, clientes comerciais e outros clientes: tarxetas de seguridade, permisos de condución en plataforma, información aeronáutica, xestión de taxas aeroportuarias e solicitude de slots.

Empresas e provedores

Información e servizos a empresas e provedores de Aena: información ambiental, solicitude de tarxetas de seguridade, xestión de dereitos aeroportuarios, certificados de execución de contratos e clasificación de empresas.

Listaxe completa

Todos os procedementos para reclamacións, queixas, suxestións e recursos en vía administrativa incluídos neste Portal de Servizos Telemáticos.

Queixas e Suxestións

Servizo a través do cal poderá suxerirnos melloras ou informarnos de calquera insatisfacción polos nosos servizos. A súa contribución é fundamental para a nosa mellora continua.

Atención telefónica

(+34) 91 321 10 00

Atendémolo as 24 horas do día, todos os días do ano.