Detalle do servizo

Solicitude de información pública

Servizo que facilita ao cidadán o acceso e solicitude da información pública, que garante, deste xeito, a transparencia da nosa actividade

O dereito á información pública está regulado pola Lei 19/2013 de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, do 9 de decembro.

A transparencia constitúe un factor esencial de credibilidade, confianza e reputación, que ten un indubidable valor para a organización e grupos de interese, ademais contribúe a estimular e reforzar a nosa Política de Responsabilidade Corporativa.

En cumprimento da citada Lei 19/2013, na sección de Responsabilidade corporativa e transparencia publícase de forma periódica e actualizada a información institucional e financeira, relevante para garantir os principios de transparencia da nosa actividade.

Procedementos

Lei de transparencia

Acceso telemático ao proceso

Acceso sen certificado dixital

Impresos do procedemento

Descargas

Pode descargar dende aquí as aplicacións necesarias para ler estes documentos