Reclamacions i suggeriments

Servici a través del qual podrà suggerir-nos millores o informar-nos de qualsevol insatisfacció pels nostres servicis. La seua contribució és fonamental per a la nostra millora contínua.

Reclamacions, queixes i suggeriments

Consulte la informació i els formularis necessaris per a presentar la seua reclamació, queixa o suggeriment.

Llista completa

Tots els procediments per a reclamacions, queixes, suggeriments i recursos en via administrativa inclosos en este Portal de Servicis Telemàtics.

Servicis disponibles

Serveis posats a la disposició dels diferents grups d'interès d'Aena per a la tramitació dels procediments administratius de dret públic.

Atenció telefònica

(+34) 91 321 10 00

L'atenem les 24 hores del dia, tots els dies de l'any.