Què és el Portal de Servicis Telemàtics?

És l'adreça electrònica disponible per als ciutadans a través de xarxes de telecomunicacions la titularitat, gestió i administració de la qual correspon a Aena en l'exercici de les seues competències.

Disposa de sistemes que permeten l'establiment de comunicacions segures, sempre que siguen necessàries.

La publicació al Portal de Servicis Telemàtics d'informacions, servicis i transaccions respectarà els principis d'accessibilitat i usabilitat d'acord amb les normes establides sobre això, estàndards oberts i, si escau, d'altres que siguen d'ús generalitzat pels ciutadans.

Permet la identificació del titular, així com els mitjans disponibles per a la formulació de suggeriments i queixes.

Atenció telefònica

(+34) 91 321 10 00

L'atenem les 24 hores del dia, tots els dies de l'any.