Detall de Reclamacions i Suggeriments

Altres queixes i suggeriments no definits en altres apartats

A través d'este servici podrà optar a la presentació de queixes i suggeriments per qualsevol dels servicis prestats per Aena, sempre que no s'hagen pogut recollir en cap de les categories específiques de queixes i suggeriments habilitades al menú del Portal de Servicis Telemàtics.

A través d'esta aplicació, es podrà adreçar a Aena per a mostrar qualsevol disconformitat per la prestació d'algun dels nostres servicis o bé traslladar-nos les seues idees o suggeriments per a millorar-ne la qualitat quan estes no es puguen recollir en cap de les tipologies de queixes i suggeriments oferides al menú del Portal de Servicis Telemàtics.

Per a fer-ho, pot utilitzar una de les vies següents:

 • CORREU ELECTRÒNIC: Remeta'ns un correu electrònic a l'adreça: portaldeserviciostelematicos@aena.es adjuntant el formulari descarregable de queixa o suggeriment degudament omplit.
 • PAPER: Una vegada omplit correctament el formulari descarregable de queixa o suggeriment, pot imprimir-lo i presentar-lo en el registre general de qualsevol centre d'Aena, o en els mostradors d'atenció al públic de qualsevol aeroport. Si ho preferix, pot enviar-nos-el per correu postal, a l'adreça següent:
  Unitat Responsable:
  Direcció de Planificació i Mig Ambient
  Divisió de Calitat Excelència i Inovació
   
  Direcció Postal:
  C. Peonías, 12
  28042 Madrid (ESPANYA)
Procediments

Altres Queixes i Suggeriments

Accés telemàtic al procés

Accés sense certificat digital
Accés amb certificat digital

Assegure's que té instal·lat i/o activat en el seu ordinador el seu certificat digital abans de seleccionar algun dels enllaços següents.

Impresos del procediment

Descàrregues

Pot descarregar des d'ací les aplicacions necessàries per a llegir estos documents