Reclamacions i suggeriments

Servei a través del qual podreu suggerir-nos millores o informar-nos de qualsevol insatisfacció pels nostres serveis. La vostra contribució és fonamental per a la nostra millora contínua.

Reclamacions, queixes i suggeriments

Consulti la informació i els formularis necessaris per presentar la seva reclamació, queixa o suggeriment.

Llista completa

Tots els procediments per a reclamacions, queixes, suggeriments i recursos en via administrativa inclosos en aquest Portal de Serveis Telemàtics.

Serveis disponibles

Serveis posats a la disposició dels diferents grups d'interès d'Aena  per a la tramitació dels procediments administratius de dret públic.

Atenció telefònica

(+34) 91 321 10 00

Us atenem les 24 hores del dia, tots els dies de l'any.