Serveis disponibles

Serveis posats a la disposició dels diferents grups d'interès d'Aena  per a la tramitació dels procediments administratius de dret públic.

Ciutadans

Informació i serveis que Aena posa a disposició de tots els ciutadans: informació mediambiental i protecció de dades.

Passatgers i acompanyants

Informació i serveis a passatgers o acompanyants que fan ús de les instal·lacions aeroportuàries.

Operadors, companyies aèries, clients comercials i d'altres

Informació i serveis a operadors, companyies aèries, clients comercials i altres clients: targetes de seguretat, permisos de conducció en plataforma, informació aeronàutica, gestió de taxes aeroportuàries i sol·licitud d'slots.

Empreses i proveïdors

Informació i serveis a empreses i proveïdors d'Aena: informació ambiental, sol·licitud de targetes de seguretat, gestió de drets aeroportuaris, certificats d’execució de contractes i classificació d’empreses.

Llista completa

Tots els procediments per a reclamacions, queixes, suggeriments i recursos en via administrativa inclosos en aquest Portal de Serveis Telemàtics.

Queixes i suggeriments

Servei a través del qual podreu suggerir-nos millores o informar-nos de qualsevol insatisfacció pels nostres serveis. La vostra contribució és fonamental per a la nostra millora contínua.

Atenció telefònica

(+34) 91 321 10 00

Us atenem les 24 hores del dia, tots els dies de l'any.