Què és el Portal de Serveis Telemàtics?

És l'adreça electrònica disponible per als ciutadans a través de xarxes de telecomunicacions la titularitat, gestió i administració de la qual correspon a Aena en l'exercici de les seves competències.

Disposa de sistemes que permeten l'establiment de comunicacions segures, sempre que siguin necessàries.

La publicació al Portal de Serveis Telemàtics d'informacions, serveis i transaccions respectarà els principis d'accessibilitat i usabilitat d'acord amb les normes establertes sobre això, estàndards oberts i, si escau, d'altres que siguin d'ús generalitzat pels ciutadans.

Permet la identificació del titular, així com els mitjans disponibles per a la formulació de suggeriments i queixes.

Atenció telefònica

(+34) 91 321 10 00

Us atenem les 24 hores del dia, tots els dies de l'any.