Detall del servei

Sol·licitud d'informació pública

Servei que facilita al ciutadà l'accés i la sol·licitud de la informació pública, garantint la transparència de la nostra activitat

El dret a la informació pública està regulat per la Llei 19/2013 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, de 9 de desembre.

La transparència constitueix un factor essencial de credibilitat, confiança i reputació, que té un valor indubtable per a l'organització i els grups d'interès, i contribueix a estimular i reforçar la nostra Política de responsabilitat corporativa.

En compliment de l'esmentada Llei 19/2013, a la secció de "Responsabilitat corporativa i transparència" es publica de manera periòdica i actualitzada la informació institucional i financera, rellevant per garantir els principis de transparència de la nostra activitat.

Procediments

Llei de transparència

Accés telemàtic al procés

Accés sense certificat digital

Impresos del procediment

Descàrregues

Pot descarregar des d'aquí les aplicacions necessàries per llegir aquests documents