Detall de reclamacions i suggeriments

Altres queixes i suggeriments no definits en altres apartats

A través d'aquest servei podreu optar a la presentació de queixes i suggeriments per qualsevol dels serveis prestats per Aena, sempre que no s'hagin pogut recollir en cap de les categories específiques de queixes i suggeriments habilitades al menú del Portal de Serveis Telemàtics.

A través d'aquesta aplicació, us podreu adreçar a Aena per mostrar qualsevol disconformitat per la prestació d'algun dels nostres serveis o bé traslladar-nos les vostres idees o suggeriments per millorar-ne la qualitat quan aquestes no es puguin recollir en cap de les tipologies de queixes i suggeriments ofertes al menú del Portal de Serveis Telemàtics.

Per fer-ho, pot utilitzar una de les vies següents:

 • CORREU ELECTRÒNIC: Remeteu-nos un correu electrònic a l'adreça: portaldeserviciostelematicos@aena.es adjuntant el formulari descarregable de queixa o suggeriment degudament emplenat.
 • PAPER: Una vegada complimentat correctament el formulari descarregable de queixa o suggeriment, podeu imprimir-lo i presentar-lo en el registre general de qualsevol centre d'Aena, o als taulells d'atenció al públic de qualsevol aeroport. Si ho preferiu, podeu enviar-nos-el per correu postal a l'adreça següent:
  Unitat Responsable:
  Direcció de Planificació i Medi Ambient
  Divisió de Qualitat, Excel·lència e Innovació
   
  Adreça Postal:
  C/ Peonías, 12
  28042 Madrid (ESPANYA)
Procediments

Altres queixes i suggeriments

Accés telemàtic al procés

Accés sense certificat digital
Accés amb certificat digital

Asseguri's que té instal·lat i/o activat al seu ordinador el seu certificat digital abans de seleccionar algun dels enllaços següents.

Impresos del procediment

Descàrregues

Pot descarregar des d'aquí les aplicacions necessàries per llegir aquests documents