Detall del servei

Permisos de conducció en plataforma

Tramitació de permisos de conducció en plataforma (PCP) per part de les Companyies, per a aquelles persones que condueixin de manera continuada a l'interior de la zona restringida del recinte aeroportuari.

Àmbit del servei

Totes les persones que condueixin de manera continuada a l'interior de la zona restringida del recinte aeroportuari hauran de disposar d'un permís de conducció en plataforma, d'ara endavant PCP.

El PCP és un document personal i intransferible, que serveix d'identificació a l'interessat junt amb l'acreditació personal i el DNI.

Hi ha dos tipus de PCP segons les zones del recinte aeroportuari en què s'autoritzen a conduir:

  • PCP: Permís per conduir en la totalitat del recinte aeroportuari, excepte a l'Àrea de Maniobres.
  • PCP A.M.: Permís per conduir en la totalitat del recinte aeroportuari.

Qualsevol posseïdor del PCP haurà de disposar de l'acreditació personal que permet l'accés a la plataforma, permís de conducció del tipus B o superior en vigor i un certificat d'aptitud emès per la companyia operadora del mateix.

Per a l'obtenció del PCP s'ha de superar un examen que acrediti el coneixement de la Normativa de Seguretat en Plataforma en vigor, així com altres coneixements que determini la Direcció de l'Aeroport.

En el cas del PCP A.M., el posseïdor haurà de disposar a més de l'anterior, de: l'acreditació personal que permeti l'accés a l'àrea de maniobres i de la "Formació bàsica per conduir a l'àrea de maniobres i/o ús de freqüències aeronàutiques".

La retirada de l'acreditació personal que permet l'accés a plataforma, implicarà la retirada automàtica del PCP.

Cada aeroport gestiona els seus PCP, que només són vàlids a l'aeroport on s'han expedit.

Sol·licitants del servei

La sol·licitud s'haurà fer per un únic representant reconegut de la Companyia Aèria, agent d'assistència o autoassistència, concessionari de l'aeroport o empresa de serveis instal·lada a l'aeroport, que assumirà la veracitat de les dades aportades.

En el cas de conductors que treballin per a diverses empreses, s'haurà de presentar una sol·licitud i emetre's una nova targeta del PCP del conductor per a cada una de les empreses.

Es pot sol·licitar l'emissió d'un nou PCP, renovació, duplicat per pèrdua o qualsevol modificació de les dades del PCP.

Contacte

Unitat Responsable:
Adreça de l'aeroport
Procediments

Permisos de conducció en plataforma

Descàrregues

Pot descarregar des d'aquí les aplicacions necessàries per llegir aquests documents