Accessibilitat

Introducció

Aena SME, SA, entitat pública empresarial adscrita al Ministeri de Foment, posa a l'abast dels seus usuaris un canal de comunicació pràctic i accessible per a tothom, amb això pretén suprimir barreres, aconseguint millorar la presència de la seua web a la xarxa segons els criteris de màxima simplicitat, abast i eficàcia, de manera que es puguen difondre la informació i els serveis oferits a qualsevol persona que vullga consultar-los.

Accesibilitat

Esta acció s'alinea amb les directrius de la resolució del Consell de la Unió Europea de 25 de març de 2002, sobre el Pla d'acció E-Europe 2002, "Accessibilitat dels espais públics i dels seus continguts", complix les disposicions de la Llei de Servicis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, d'11 de juliol de 2002 i seguix les indicacions de la Guia per a l'edició i la publicació de les pàgines web de l'Administració General de l'Estat.

Pautes WAI

Certificació WAI-AA d'accesibilitat

En este sentit, els continguts de la web d'Aena SME, SA han sigut validats amb la certificació Doble A, segons les recomanacions indicades de la norma UNE 13980:2004 i per la WAI (Web Accessibility Iniciative), grup de treball internacional que pertany al W3C (World Wide Web Consortium), organisme que vetla perquè cap col·lectiu patisca discriminacions de cap tipus que puguen ser causa de fractures socials en el món virtual.

En este sentit, les tècniques emprades al portal d'Aena SME, SA encaixen amb el que la WAI indica, tant per al marcatge XHML com per al CSS.

Hyper Text Markup Language Cascading Style Sheets

AccessKey

Aena SME, SA, per a facilitar la navegació a la seua seu web, ha emprat tecles d'accés ràpid, accesskey, a fi de facilitar-hi la navegació, ja que permeten seguir alguns vincles sense necessitat d'usar el ratolí, emprant les tecles indicades segons el navegador que es faça servir.

  • Internet Explorer PC: ALT drecera ENTER
  • Mozilla, Netscape PC: ALT drecera
  • FireFox PC: ALT MAJÚSCULES drecera
  • Opera PC: MAJÚSCULES ESC drecera
  • Safari Mac: CONTROL drecera

I el número de referència de la drecera envers el contingut que s'indica a continuació:

  1. 1 Inici
  2. 2 Què és l'Administració electrònica?
  3. 3 Servicis disponibles
  4. 4 Queixes i suggeriments

Contacte

Actualment treballem per a millorar l'accessibilitat de totes les pàgines del portal. Si observeu cap anomalia, no tingueu dubtes a posar-vos en contacte amb nosaltres mitjançant l'adreça electrònica: webpublica@aena.es