Accessibilitat

Introducció

Aena SME, SA, entitat pública empresarial adscrita al Ministeri de Foment, posa a l’abast dels seus usuaris un canal de comunicació pràctic i accessible a tothom, amb el qual pretén suprimir barreres i aconseguir millorar la presència de la web a la xarxa segons els criteris de màxima simplicitat, abast i eficàcia, de manera que es pugui difondre la informació i els serveis oferts a qualsevol persona que vulgui consultar-los.

Accessibilitat

Aquesta acció s’alinea amb les directrius de la Resolució del Consell de la Unió Europea de 25 de març de 2002, sobre el Pla d’acció E-Europe 2002, “Accessibilitat dels espais públics i dels seus continguts”, compleix les disposicions de la Llei de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, d’11 de juliol de 2002, i segueix les indicacions de la Guia per a l’edició i publicació de les pàgines web de l’Administració General de l'Estat.

Pautes WAI

Certificació WAI-AA d’accesibilitat

En aquest sentit, els continguts de la web d’Aena SME, SA han estat validats amb la certificació Doble A, segons les recomanacions indicades de la norma UNE 13980:2004 i per la WAI (Web Accessibility Iniciative), grup de treball internacional que pertany al W3C (World Wide Web Consortium), organisme que vetlla perquè cap col·lectiu pateixi discriminacions de cap tipus que puguin ser causa de fractures socials en el món virtual.

En aquest sentit, les tècniques emprades al portal d’Aena SME, SA encaixen amb el que la WAI indica, tant per al marcatge XHML com per al CSS.

Hyper Text Markup Language Cascading Style Sheets

AccessKey

Aena SME, SA, per facilitar la navegació al seu web, ha utilitzat tecles d’accés ràpid, accesskey, per tal de facilitar-ne la navegació i permetre’n seguir alguns vincles sense haver d’utilitzar el ratolí, fent servir les tecles indicades segons el navegador que estigui utilitzant.

  • Internet Explorer PC: ALT drecera ENTER
  • Mozilla, Netscape PC: ALT drecera
  • FireFox PC: ALT MAJÚSCULES drecera
  • Opera PC: MAJÚSCULES ESC drecera
  • Safari Mac: CONTROL drecera

I el número de referència de la drecera al contingut que s’indica a continuació:

  1. 1 Inici
  2. 2 Què és l’Administració electrònica?
  3. 3 Serveis disponibles
  4. 4 Queixes i suggeriments

Contacte

Actualment treballem per millorar l'accessibilitat de totes les pàgines del portal. Si observeu alguna anomalia, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres mitjançant l'adreça electrònica: webpublica@aena.es