Detall del servei

Servicios disponibles - Ciudadanos - Ley de transparencia - Solicitud de información pública

Sol·licitud d'informació pública

Servei que facilita al ciutadà l'accés i la sol·licitud de la informació pública, garantint la transparència de la nostra activitat

El dret a la informació pública està regulat per la Llei 19/2013 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, de 9 de desembre.

La transparència constitueix un factor essencial de credibilitat, confiança i reputació, que té un valor indubtable per a l'organització i els grups d'interès, i contribueix a estimular i reforçar la nostra Política de responsabilitat corporativa.

En compliment de l'esmentada Llei 19/2013, a la secció de "Responsabilitat corporativa i transparència" es publica de manera periòdica i actualitzada la informació institucional i financera, rellevant per garantir els principis de transparència de la nostra activitat.

Servicios disponibles - Ciudadanos - Ley de transparencia - Procedimientos

Procediments

Llei de transparència

Accés telemàtic al procés

Accés sense certificat digital

Impresos del procediment

Descàrregues

Pot descarregar des d'aquí les aplicacions necessàries per llegir aquests documents