Detall de reclamacions i suggeriments

Reclamaciones y sugerencias - Reclamaciones - Empleo

Reclamacions relatius als processos de selecció de personal

A través d’aquest servei es recullen i atenen les reclamacions relacionades amb els processos de selecció de personal.

Per poder presentar una reclamació relacionada amb alguna de les convocatòries de selecció externa en què estigueu participant, haureu d’emplenar el formulari de reclamacions, en forma i termini, d’acord amb el que estableixen les bases de la convocatòria i les diferents resolucions emeses per la Comissió de Valoració a l’apartat Bases/Doc del Portal d’Ocupació d’Aena http://empleo.aena.es

En cas que la vostra reclamació no estigui relacionada amb cap de les convocatòries de selecció, però sí que estigui relacionada amb l’àrea de selecció, us haureu de dirigir, per correu electrònic, a les adreces següents:

Servicios disponibles - Ciudadanos - Canal de denuncias - Procedimientos

Procediments

Selecció de personal

Descàrregues

Pot descarregar des d'aquí les aplicacions necessàries per llegir aquests documents